Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Hong Kong Iternational Gems Fair
  Ngày tham dự: 2019 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Tên triển lãm thương mại: Inhorgenta Munich
  Ngày tham dự: 2019 .2
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: DE
  Tên triển lãm thương mại: Hong Kong Iternational Gems Fair
  Ngày tham dự: 2018 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Tên triển lãm thương mại: JCK Las Vegas
  Ngày tham dự: 2018 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
Gửi email cho nhà cung cấp này